WIP-richtlijnen

.

Wat is WIP en waar staat het voor?

De richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie – Tandheelkunde (WIP-T Richtlijn) is geschreven als professionele standaard en wel op een zodanige wijze dat de erin gegeven adviezen en richtlijnen in de tandheelkundige praktijk kunnen worden uitgevoerd. Dit kan betekenen dat er eventuele aanpassingen nodig zullen zijn. Habitat Dental kan u helpen met deze aanpassingen in uw praktijk. De bedoeling van deze richtlijn is dat de kloof tussen theorie en praktijk wordt overbrugd en het voor iedereen duidelijk wordt hoe adequate praktijkhygiëne toegepast kan worden.

Een verantwoorde uitvoering van hygiënische maatregelen in de tandartspraktijk gaat uit van een basis-praktijkvoering die aan de algemeen geldende normen en waarden van praktijkorganisatie en tandheelkundig technische kwaliteit voldoet.

In deze richtlijn worden de persoonlijke hygiëne van de tandarts en medewerkers in de praktijk, en de risico’s die worden gelopen ten gevolge van door bloed overdraagbare en andere besmettelijke ziekten besproken. Veel aandacht wordt besteed aan de reiniging, sterilisatie en desinfectie van het tandheelkundig instrumentarium en apparatuur om infecties bij patiënten te voorkomen. Ook het reinigen en de eventuele desinfectie van de werkruimte wordt behandeld.

 

Bent u ook op zoek naar meer duidelijkheid omtrent de WIP-richtlijn?

Habitat Dental heeft in samenwerking met de firma Sentix Dental Support Services een speciale dienstverlening als antwoord op deze onduidelijkheid en om u ook van dienst te zijn in uw praktijkvoering. Dit doen wij door u een Sentix WIP-pakket aan te kunnen bieden bestaande uit een praktijkbeoordeling WIP, infectiebeheersplan, waterbeheersplan en WIP-protocollen. Eventueel gecombineerd tot een totaalpakket in combinatie met dienstverlening rond radiologie, arbo, werken met gevaarlijke stoffen, protocollering en/of de AVG.

Dit pakket geeft u duidelijkheid hoe uw praktijk er op deze gebieden voorstaat, en indien nodig ondersteunen wij u ook in de implementatie van nieuwe maatregelen. Hiermee kunt u uw praktijk op korte termijn conformeren aan de WIP-richtlijn en brengt dit uw praktijk een stap verder in de professionalisering op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

http://www.sentix.nl/dental/infectiepreventie.html

Laten adviseren over de WIP-richtlijnen?

Wij brengen u graag in contact met onze vaste partner!

Sentix Dental Support Services

Sentix Dental Support Services heeft zich toegelegd op de ontzorging van tandartspraktijken op een breed scala van wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan om uw praktijk te mogen voeren. Verplichtingen die o.a. voortkomen uit de Wet BIG, de Wet Geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), wetgeving op het gebied van privacy en databeheer (AVG) en de Arbowetgeving, maar ook specifieke wetgeving voor bepaalde toepassingen als röntgenapparatuur en lasers en bepalingen voor een adequate infectiepreventie. 

Ontdek

Onze thuisbasis

Kantoor

Hier zit het organisatorische hart van het bedrijf. Hier worden projecten voorbereid en projecten afgerond.


Magazijn

In ons magazijn houden wij veel onderdelen die in de praktijken gebruikt kunnen worden.

Werkplaats

Is de reparatie iets te complex om in de praktijk op te lossen? Dan nemen wij het graag mee naar de werkplaats.


Showroom

Vanaf 2022 hebben wij een showroom waar wij demo's, nascholing en andere evenementen gaan organiseren.

Ons pand aan de Oosterbracht