KEW-dossier

Zo kom je stralend voor de dag!

Een KEW (KernEnergieWet) dossier is voor iedere praktijk verplicht waar zich één of meerdere röntgentoestellen bevinden. De wetgeving vereist een dossier, waarin de administratieve- en veiligheidsinformatie ten aanzien van het gebruik van de radioactieve toepassing is vastgelegd. Hoewel de inhoud van het KEW-dossier niet langer wettelijk is voorgeschreven, dient dit dossier een aantal elementaire documenten te bevatten, afhankelijk van de aard en omvang van de toepassing. Onder andere zijn hierin de risicoanalyse en werkinstructies ondergebracht.

Dit dossier is het belangrijkste document in de communicatie met de inspecterende instanties. Tijdens een inspectiebezoek bevat het KEW-dossier alle antwoorden op de vragen van administratieve aard en de borging van het veilig werken voor werknemer, bevolking en milieu.

Habitat Dental levert in nauwe samenwerking met de firma Sentix Dental Support Services uw KEW-dossier in maatwerk en in overeenstemming met de opvattingen van de inspecterende instanties. Inclusief een door een stralingsbeschermingsdeskundige opgestelde risicoanalyse. Naar keuze digitaal of in papieren format.

KEW-dossier laten opstellen?

Wij brengen u graag in contact met onze vaste partner!

Sentix Dental Support Services

Sentix Dental Support Services heeft zich toegelegd op de ontzorging van tandartspraktijken op een breed scala van wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan om uw praktijk te mogen voeren. Verplichtingen die o.a. voortkomen uit de Wet BIG, de Wet Geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), wetgeving op het gebied van privacy en databeheer (AVG) en de Arbowetgeving, maar ook specifieke wetgeving voor bepaalde toepassingen als röntgenapparatuur en lasers en bepalingen voor een adequate infectiepreventie. 

Ontdek

KNMT richtlijnen tandheelkundige radiologie


Onze thuisbasis

Kantoor

Hier zit het organisatorische hart van het bedrijf. Hier worden projecten voorbereid en projecten afgerond.


Magazijn

In ons magazijn houden wij veel onderdelen die in de praktijken gebruikt kunnen worden.

Werkplaats

Is de reparatie iets te complex om in de praktijk op te lossen? Dan nemen wij het graag mee naar de werkplaats.


Showroom

Vanaf 2022 hebben wij een showroom waar wij demo's, nascholing en andere evenementen gaan organiseren.

Ons pand aan de Oosterbracht