DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (habitatdental.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de

gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Habitat Dental streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze

informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Habitat Dental niet in voor de

volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene

aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Habitat Dental aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed

functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een

relatie tussen Habitat Dental en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-MAIL

Habitat Dental garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat

tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet

volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of

wachtwoordbeveiliging per e-mail met Habitat Dental te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Habitat Dental heeft geen invloed op websites

van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Habitat Dental aanvaardt

dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle publicaties en uitingen van Habitat Dental zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele

eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en

uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden

gemaakt, zonder dat Habitat Dental daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.